Etik

 

Tavshedspligt og meddelelsespligt

Du kan altid trygt anvende mig som tolk. En tolkning kan sommetider tage en uset drejning, og jeg får private oplysninger om brugerne, som brugerne selvfølgelig ikke vil have at andre får kendskab til. Jeg er selvfølgelig underlagt straffelovens kapitel 16 § 152 vedrørende tavshedspligt, og omtaler ikke mine brugere privat. Det der sker på tolkestedet bliver på tolkestedet.

Samtidig er jeg underlagt straffelovens meddelelsespligt § 152e der indbefatter at jeg skal henvende mig til myndighederne hvis jeg ser noget kriminelt eller ser noget der skader andres eller eget tarv.

Fortrolighed

Jeg er altid helt neutral i en tolkesituation, jeg er hverken KUN de hørendes eller de døves tolk, jeg er tolk for alle, som har brug for mig til at kommunikere med hinanden. Jeg vejleder kun om selve tolkningen, placering af deltagere og tolk i lokalet og tolkningens forløb, aldrig om indholdet i tolkningen.

Præcis tolkning

Jeg oversætter ALT det, jeg hører og ser, på baggrund af brugernes mimik, dialekt, accent og toneleje, således at hele personens sprog oversættes til henholdsvis det ene eller det andet sprog.

Høj faglighed

Jeg sørger for at holde mine sproglige evner ved lige og jævnligt teste mit sproglige niveau ved tolkninger som jeg optager derhjemme og derefter selv ser igennem for sproglige fejl. Jeg sørger løbende for at vedligeholde og udbygge min viden gennem kurser, som er relevante for tegnsprogstolke.