Hvem er jeg?

 

Profil af: Tolk Camilla Johannessen

Jeg er uddannet MHS og tegnsprogstolk fra KC (Center for Tegnsprog og Tegnstøttet kommunikation) i København i januar 2006. Forinden tog jeg en uddannelse som folkeskolelærer, den har der dog ikke været tid til at gøre brug af, for da jeg var færdig som tegnsprogstolk blev jeg ansat ved et privat tolkefirma i København, hvor jeg var ansat i godt 2 år.
I min tid hos tolkefirmaet fik jeg en masse erfaring fra forskellige tolkesteder samt en masse forskellige brugere.

Jeg fungerer i firmaet både som tolk og som kontorpersonale, støttet af gode venner.

Jeg holder mig ajour med hvad der foregår i tolkeverden via mit medlemskab i FTT (Foreningen for Tegnsprogstolke) samt DDL (Danske Døves Landsforbund). Jeg deltager gerne i relevante kurser og skal snart deltage på et retstolkekursus, som vil gøre mig kvalificeret til at tolke retssager og politiafhøringer.

Jeg bruger min fritid sammen med min hund Emma. Jeg er meget interesseret i lydighedstræning og bruger en stor del af min fritid på dette. Desuden er jeg glad for at fotografere, male billeder og komme ud i naturen. Se eventuelt min blog, på www.emmelemsen.blogspot.com og min anden hjemmeside www.grafiko.dk.

Kurser

Juni 2012: Videotolkekursus på UUC.

April 2008: Stemmetolkningskursus på KC med teoretisk tilgang.