Jeg tilbyder

 
Tegnsprogstolkning:Fra dansk eller engelsk til dansk tegnsprog og omvendt.
Tegnstøttet kommunikation:Primært til døvblevne som tidligere har kunnet høre og derfor har brug for dansk grammatik, MHS og danske mundbevægelser ved tolkning.
Jeg har erfaringer med følgende opgavetyper:
Erhverv:Personalemøder, jobsamtaler, kurser, konferencer.
Uddannelse:HF fag, gymnasium, lærerseminarier, pædagogseminarier, universitet, maler-, murer- og elektriker fag på tekniske skoler.
Fritid:Tolkning til børn, svømning, fodbold og andre fritidsinteresser.
Familiearrangementer:Fødselsdage.
Kirkehandlinger:Dåb, begravelse.
Hospitalstolkninger:Børnetolkninger, jordemoderbesøg.

Har du særlige behov eller ønsker om en tolkning, er du velkommen til at kontakte mig. Så finder vi i fællesskab frem til en løsning.